Sade Vana

Talimatlar

Sürgülü Vana Montaj ve Kullanma Talimatları

 1. Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi ( kum,çakıl,pislik v.b ) temizleyiniz.
 2. İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Vana fl anşı ile tesisat fl anşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.
 3. Flanş cıvatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
 4. Vanayı ambalajından tesisata bağlayacağınız zaman çıkartınız.
 5. Tesisattaki vanaların, akışkan içerisindeki yabancı maddelerden hasar görmemesi için tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu (filtre) koyunuz.
 6. Bu vanalarda akışkan geçiş yönü olmadığı için her iki yönde de bağlanabilir.
 7. Vanayı açıp kapatırken volan üzerinde bulunan ok yönünde çeviriniz.
 8. Akışkan basıncı vana üzerinde belirtilen anma basıncını geçmemelidir.
 9. Salmastradan bir kaçak olursa; salmastra somunlu olanlarda sızdırmazlık o-ringler yardımı ile sağlandığı için o-ringlerin değiştirilmesiyle, glen baskılı olanlarda ise gelen bağlantı saplama somunlarını karşılıklı olarak uygun bir anahtar yardımı ile saat yönünde sıkarak kaçağı önlemiş olursunuz.
 10. Vananın çalışma sıcaklığı -10/+120 °C
 11. Bu vananın ilgili standart numarası TS EN 1171

Küresel Vana Montaj ve Kullanma Talimatları

 1. Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum,çakıl,pislik v.b) temizleyiniz.
 2. İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Vana fl anşı ile tesisat flanşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.
 3. Flanş cıvatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
 4. Vanayı ambalajından tesisata bağlayacağınız zaman çıkartınız.
 5. Vanayı kesinlikle kollardan tutup taşımayınız. Vana kollarını sadece ok yönünde açıp kapama pozisyonlarında kuvvet uygulayınız.
 6. Bu vanaları Yanıcı Gazlar (Doğalgaz) tesisatında kullanmayınız.
 7. Tesisattaki vanaların,akışkan içerisindeki yabancı maddelerden hasar görmemesi için tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu(fi ltre) koyunuz.
 8. Vanayı tam açık veya tam kapalı konumda tutunuz.
 9. Vananın tesisatta kapalı pozisyonda uzun süre beklemesi gerekli olduğu durumlarda küre yüzeyinde oluşabilecek kireç ve tortu tabakasının oluşmasını önlemek amacı ile vanayı haftada bir kez açıp kapatınız.
 10. Vanayı açıp kapatırken kol üzerinde belirtilen ok yönünde kuvvet uygulayınız.Kolun dönmesi tahdit pimine dayanarak tamamlandığında kuvvet uygulamaya devam etmeyiniz.
 11. Küresel vanalarda su çekici darbelerinin oluşmasını önlemek için ani, hızlı açma kapamalardan kaçınınız.
 12. Kış şartlarında küresel vanaların içinde kalan suyun donup genleşerek gövdeye zarar vermesini önlemek için izole ediniz.
 13. Akışkan basıncı,vana üzerinde belirtilen anma basıncını geçmemelidir. Sızdırmazlık contası olarak kullanılan tefl onun çok kısa süreler için akışkan sıcaklığının 150°C’yi uzun süreli çalışma şartlarında da 120°C’yi geçmemelidir.
 14.  Kullanım sonucunda hasar görmüş vanayı servisine gönderiniz.
 15. O-ring’siz salmastra gruplu vanalarda salmastradan, kol altında bir kaçak olursa,kol altındaki somunu uygun bir anahtar ile saat yönünde sıkınız.
 16. Vananın ilgili standart numarası TS 3148

Pislik Tutucu Montaj ve Kullanma Talimatları:

 1. Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum,çakıl,pislik v.b) temizleyiniz.
 2. İlk önce pislik tutucunun bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Pislik tutucu flanşı ile tesisat flanşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.
 3. Flanş civatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
 4. Pislik tutucuyu ambalajından tesisata bağlayacağınız zaman çıkartınız.
 5. Kış şartlarında pislik tutucuların içinde kalan suyun donup genleşerek gövdeye zarar vermesini önlemek için izole ediniz.
 6. Akışkan basıncı, pislik tutucu üzerinde belirtilen anma basıncını geçmemelidir.
 7. Kullanım sonucunda hasar görmüş pislik tutucunun tamiri servisimizde yapılması mümkündür. Bu amaç doğrultusunda hasarlı pislik tutucuyu servisine gönderiniz.
 8. Pislik tutucuyu tesisata bağlarken akışkan geçiş yönü ile pislik tutucu gövdesi üzerinde bulunan ok yönünün aynı yönde olmasına dikkat ediniz.
 9. Filtrelerin belirli aralıklarla temizlenmesi söz konusu olduğundan montaj yapılırken fi ltrenin rahatlıkla sökülüp temizlenebileceği bir mesafenin bırakılması sağlanmalıdır.
 10. Pislik tutucunun çalışma sıcaklığı -20/+200 °C
 11. Bu Pislik tutucunun ilgili standart numarası TS 11494

Çekvalf Montaj ve Kullanma Talimatları

 1. Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum,çakıl,pislik v.b)temizleyiniz.
 2. İlk önce çekvalfin bir tarafını tesisata bağlayınız.Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Çekvalf fl anşı ile tesisat fl anşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.
 3. Flanş cıvatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
 4. Çekvalfi ambalajından,tesisata bağlayacağınız zaman çıkartınız.
 5. Çekvalfl er tek yönlü vanalar olduğu için akışkan geçiş yönü ile çekvalf gövdesi üzerinde bulunan ok yönünün aynı yönde olmasına dikkat ediniz.
 6. Çekvalfl er tesisata bağlanırken çekvalf kapağının dik olarak yukarıya gelmesine dikkat ediniz.
 7. Tesisattaki çekvalfl erin,akışkan içerisindeki yabancı maddelerden hasar görmemesi için tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu (filtre) koyunuz.
 8. Akışkan basıncı,çekvalf üzerinde belirtilen anma basıncını geçmemelidir.
 9. Kullanım sonucu hasar görmüş çekvalfi n tamiri servisimizde yapılması mümkündür. Bu amaç doğrultusunda hasarlı çekvalfi servisine gönderin.
 10. Çekvalf çalışma sıcaklığı -10/+120 °C